Nume:
Cabinet de Avocat Matuschka Horatiu Augustin - Resita
E-mail:
matuschkah@yahoo.com
Telefon:
0726 107 380
Adresa:
Resita, Str. Horia, Bl. A3, Ap. 3, Jud. Caras-Severin.
Facebook

Cabinet de Avocat Matuschka Horatiu Augustin - Resita
Caransebes

Dreptul comercial – contracte comerciale raporturi de comert societate comerciala contract de societate act constitutional reprezentare comerciala capital social fuziune dizolvare lichidare reorganizare judiciara faliment infractiuni comerciale obligatii comerciale concurenta neloiala.

Detalii

Avocatul MATUSCHKA HORATIU are sediul in Resita si este membru al Baroului Caras-Severin incepand cu data de 02.06.2008 (numarul deciziei de intrare in barou), exercitandu-si activitatea in calitate de avocat definitiv titular in cabinet individual cu drept de a pune concluzii la Judecatorii, Tribunale si Curti de apel.

Drept comercial, este un ansamblu de norme juridice de drept privat aplicate raporturilor juridice izvorâte din acte juridice, fapte şi operaţiuni considerate de lege ca fapte de comerţ precum şi raporturile juridice la care participă comercianţii. Un ansamblu de norme care reglementează comerţul;

- comerţul economic fiind activitatea prin care se realizează schimburi de bunuri şi circulaţia bunurilor de la producător la consumator;

- comerţul juridic, activitatea care cuprinde nu numai operaţiunile de interpunere în schimb şi circulaţie a mărfurilor, ci şi operaţiuni de producere a mărfurilor prin transformarea materiei prime în marfa pentru a obţine profit.

Pentru stabilirea noţiunii dreptului comercial se impune precizarea noţiunii de comerţ. Noţiunea de comerţ este folosită în mai multe sensuri: etimologic, economic şi juridic. In sens etimologic, expresia de comerţ provine din cuvântul latinesc commer-cium, care reprezintă o juxtapunere a cuvintelor cum şi merx, şi înseamnă operaţiuni cu mărfuri.In sens economic, prin comerţ se înţelege activitatea ce constă în schimbul şi circulaţia mărfurilor de la producător la consumator. Acesta este înţelesul noţiunii de comerţ şi în limbajul obişnuit. De aici şi sintagmele de genul: comerţ en gros, comerţ en detait sau comerţ cu amănuntul, comerţ cu ridicata etc. în sens juridic, noţiunea de comerţ are un înţeles mult mai larg şi cuprinde totalitatea operaţiunilor de producere a mărfurilor, de interpunere în schimb şi circulaţie a bunurilor, executarea de lucrări şi prestarea de servicii.
Până la abrogarea Codului comercial, semnificaţia juridică a noţiunii de comerţ se fundamenta, în principal, pe dispoziţiile art. 3 din acest cod, care reglementau faptele de comerţ. între aceste fapte de comerţ figurau nu numai operaţiunile de vânzare-cumpărare, prin care se realizează circulaţia mărfurilor, ci şi întreprinderile de fabrici şi manufactură care privesc producerea mărfurilor şi, de asemenea, operaţiunile de prestare de servicii, precum operaţiunile de bancă şi schimb, operaţiunile de asigurare, întreprinderile de comisioane, agenţii şi afaceri şi operaţiunile de executare de lucrări, cum sunt întreprinderile de construcţii.
în contextul reglementărilor actuale, fundamentul actelor şi faptelor specifice activităţii comerciale îl constituie prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Potrivit prevederilor legale mai sus menţionate, „în toate actele normative în vigoare, expresiile «acte de comerţ», respectiv «fapte de comerţ» se înlocuiesc cu expresia «activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii»”.
Desigur că norma legală mai sus reprodusă nu constituie o simplă tehnică de înlocuire a expresiilor clasice de «acte de comerţ» şi «fapte de comerţ», ci are meritul de a stabili implicit conţinutul juridic actual al acestor noţiuni. Dacă analizăm cu atenţie, constatăm că mari schimbări nu s-au produs, deoarece, aşa cum precizam anterior şi în reglementarea Codului comercial, prin «fapte de comerţ» se înţelegea tot activităţi de producţie, de prestări servicii, de executare de lucrări şi de interpunere în schimb şi circulaţie a bunurilor. Singura modificare care s-a produs este cea privind sensul economic al noţiunii de comerţ. Aşa cum s-a văzut, textul art. 8 alin. (2) din Legea nr. 71/2011 de punere în aplicare a noului Cod civil, cuprinde în conţinutul actelor şi faptelor de comerţ şi termenul de «comerţ». Se are în vedere tocmai sensul economic al noţiunii de comerţ, acela de interpunere în schimb şi circulaţie a mărfurilor, adică operaţiunile de cumpărare în scop de re-vânzare a bunurilor sau de vânzare după ce au fost cumpărate cu acest scop.

Servicii

Servicii oferite in cadrul cabinetului:

- Consultanţă în domeniul contractelor comerciale;
- Întocmirea, negocierea, modificarea contractelor comerciale  (vânzare-cumpărare, închiriere, leasing, distribuţie, parteneriat, joint-venture, împrumut, comodat, creditare, mandat, reprezentare, gaj, ipotecă, cesiune, construcţii, întreţinere) ;
- Asistentă şi reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti pentru litigii comerciale si in materia specializata a procedurilor de insolventa initiate in baza Legii nr. 85/2006;
- Consultanta referitoare la contracte comerciale;
- Recuperari de debite prin procedura somatiei de plata;
- Recuperari creante.

Pentru persoane juridice:

- infiintari Persoane Fizice Autorizate;
- restructurare de capital;
- inregistrare si radiere sucursale, filiale, puncte de lucru;
- divizare companii;
- dizolvare si lichidare companii;
- cesiune (cumparare si vanzare) de actiuni si parti sociale;
- transformare juridica (S.R.L., S.A., etc.)
- suspendare temporara a activitatii companiilor;
- excludere si retragere asociati;
- numiri, revocari si schimbari de administratori;
- numire, schimbare/modificare comisie de cenzori;
- prelungire sau reducere durata de functionare a companiilor;
- majorare sau reducere de capital social;
- aporturi la capitalul social (natura, moneda).

© 2015 Copyright by avocati-romania.com