Obiectivul principal al cabinetelor de avocatura este prestarea de servicii profesionale calificate incluzand consultanta juridica, asistarea si reprezentare in fata instantelor de judecata cu responsabilitate si promptitudine, respectandu-se cu strictete angajamentele luate si confidentialitatea informatiilor clientilor.

Partenerii nostri sunt specializati in urmatoarele domenii:  drept civil, comercial, penal, dreptul muncii si securitatii sociale, familiei si protectiei copilului, drept administrativ, fiscal, vamal etc.

Monitorul Oficial nr. 148, 149, 150 şi 151 din 26 februarie 2016: acte normative incluse

Monitorul Oficial nr. 148, 149, 150 şi 151 din 26 februarie 2016: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 148 din 26 februarie 2016 (M.Of. nr. 148/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

  • Decizia nr. 898/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 şi art. 25 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

  • Ordinul MADR nr. 249/2016 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2016;
  • Ordinul MADR nr. 236/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de distilare voluntară a subproduselor vinicole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 149 din 26 februarie 2016 (M.Of. nr. 149/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

  • Ordinul nr. 189/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 150 din 26 februarie 2016 (M.Of. nr. 150/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

  • Ordinul ANAF nr. 767/2016 privind condiţiile de delegare a competenţei altui organ de inspecţie fiscală pentru efectuarea unei acţiuni de inspecţie fiscală;
  • Ordinul ANAF nr. 794/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.775/2015 pentru aprobarea unor competenţe speciale ale organului fiscal central;
  • Ordinul ANAF nr. 727/2016 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 151 din 26 februarie 2016 (M.Of. nr. 151/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

  • Hotărârea nr. 69/2016 pentru aprobarea sprijinului financiar excepţional cu caracter temporar care se acordă producătorilor agricoli din sectorul fructe şi legume;
  • Hotărârea nr. 111/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

© 2015 Copyright by avocati-romania.com