Nume:
Societate Civila Profesionala de Avocati *Dinulescu&Ghioca*
E-mail:
madi.ghioca@dinulescu-ghioca.ro
Telefon:
0722 336 130
Fax:
021 252 10 06
Website:
http://www.dinulescu-ghioca.ro
Adresa:
Calarasi, Str.1 Decembrie 1918, Nr.12, Sc.A, Bl.17. Et.1, Ap.11, Jud. Calarasi.

Societate Civila Profesionala de Avocati *Dinulescu&Ghioca*
Calarasi

Dreptul fiscal - perceperea impozitelor şi taxelor şi a altor sume dreptul la rambursarea TVA dreptul la restituirea impozitelor şi taxelor dreptul la perceperea dobânzilor penalităţilor de întârziere sau majorărilor de întârziere

Detalii

Activitatea acestui cabinet este caracterizată de profesionalism si corectitudine fiindcă se doreşte a se veni în întampinarea problemelor clienţilor prin abordarea lor competentă, prin studierea legislaţiei în continuă schimbare, a jurisprudenţei, prin raportare la activitatea instanţelor de judecată şi nu in ultimul rând ţinand cont de concurenţa în domeniu si este alcatuit din 2 avocati competenti si definitivi care colaboreaza cu parteneri pregatiti alcatuind o echipa inchegata care poate face fata oricarei provacari juridice.Experienţa acumulată, contactul permanent cu teoria si practica judiciară sunt concretizate prin rezultatele obţinute dar şi prin respectarea anumitor principii:

PROFESIONALISM: Studierea temeinică a cauzelor incredinţate permite o abordare corectă şi serioasă a problemelor juridice ridicate de acestea.

CONFIDENTIALITATE: Acest principiu, caracteristic practicii avocaţiale este respectat cu stricţete, fiind deosebit de relevant în stabilirea unei bune relaţii de colaborare avocat-client.

RESPONSABILITATEA FATA DE CLIENT: Este unanim acceptat faptul ca avocatul trebuie să informeze în mod corect clientul despre posibilitaţile pe care le are privind câstigarea procesului, costurile pe care le implica acesta, durata în timp, caile de atac şi alte aspecte care, cumulate, influenţează în luarea oricarei decizii privind declansarea unui proces.

Raporturile juridice fiscale sunt reglementate in temeiul normelor juridice referitoare la corelarea veniturilor fiscale ale statului. Aceasta categorie de raporturi juridice se particularizeaza prin specificul continutului lor,adica a drepturilor si a obligatiilor subiectelor participante. Rapoartele juridice fiscale sunt formate din relatii de impunere care iau nastere in procesul repartizarii unei parti din venitul national si in redistribuirea unor venituri ale persoanelor juridice si fizice, in scopul constituirii fondurilor banesti ale bugetului de stat. Raporturile juridice fiscale sunte de 2 categorii:

- raporturi juridice de drept material;
- raporturi juridice de drept procedual fiscal.
Raportul juridic fiscal poate avea ca obiect:
- sursa veniturilor contribuabilului;
- natura juridical a venitului;
- stabilirea creantei financiare;
- emiterea titlului de creanta fiscala.

Titlul de creanta fiscala este "actul ultim" care finalizeaza activitatea desfasurata sub imperiul raportului juridic de drept material fical. Raportul de drept material fiscal are in continutul sau dreptul si obligatiile partilor legate de perceperea impozitelor, perceperea dobanzilor si penalitatilor, dreptul la restituirea impozitelor si taxelor, dreptul la rambursarea T.V.A. si obligatiile corelative de declararea a materiei impozitabile, a bunurilor detinute si veniturilor realizate impozabile ori taxabile etc. Raportul de drept procedual fiscal are in continutul sau acele drepturi si obligatii legate de drepturile administrative, administrativ-jurisdictionale si procedual-civile legate de activitate de administrare a impozitelor si taxelor. Normele juridice din aceasta categorie asigura concentrarea in bugetele publice (cum sunt, spre exemplu, bugetul de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale si bugetul asigurarilor sociale de stat) a resurselor banesti necesare constituirii si alimentarii veniturilor publice, adica a fondurilor aflate la dispozitia autoritatilor publice, centrale si locale. În aceasta categorie de norme juridice se cuprind reglementarile prin care se instituie impozitele, taxele si alte venituri publice.

Servicii

Drept bancar si al creditelor - consultanta privind:
- documentele necesare in vederea contractarii unor credite bancare;
- documentele necesare in vederea garantarii unui credit bancar;
- clauzele abuzive din cuprinsul contractelor de credit banca.
Dreptul asigurarilor - activitati de reprezentare sau asistare juridica privind procesele:
- recuperare despagubiri materiale si morale de la societatile de asigurare ca urmare a producerii riscului asigurat;
- negocieri cu societatile de asigurari privind modul de solutionare a dosarelor de dauna;
- consultanta clienti;
- alte activitati specifice dreptului asigurarilor.
Drept fiscal - acordarea de consultanta in materie fiscala, precum si asistarea si reprezentarea clientului in fata organelor fiscale, in fata instantelor de judecata de contencios administrativ, dar si in fata organelor de urmarire penala si instante de judecata ale sectiilor penale in legatura cu infractiuni fiscale. 

Oferte speciale

CABINETUL activeaza si in Bucuresti in urmatoarea locatie: Sector 2,str.Dimitrie Onciul, nr.16A, et.1, ap.3 si activeaza in domeniile:drept civil, drept comercial, drept fiscal, dreptul muncii, drept penal, litigii si arbitraj.

Parteneri

Av: DINULESCU MIHAELA

Av: GHIOCA MAGDALENA

© 2015 Copyright by avocati-romania.com