Nume:
CABINET INDIVIDUAL AVOCAT ELENA MANCAS
E-mail:
avocat_elena_mancas@yahoo.com
Telefon:
0721 236 422
Fax:
0258 818 018
Adresa:
Alba-Iulia, Str. Camil Velican, Nr. 26, Jud. Alba.

CABINET INDIVIDUAL AVOCAT ELENA MANCAS
Alba Iulia

Dreptul administrativ – acte administrative aviz contol administativ certificate de urbanism certificat fiscal autorizatie de construire impozit teren cladiri

Detalii

AVOCAT ELENA MANCAŞ, membru al Baroului Alba începând cu data de 16.08. 2001,

Dreptul, fenomenele juridice pot fi studiate în ansamblu în evoluţia lor istorică, pe ramuri sau instituţii juridice.
Ştiinţele juridice se pot clasifica în următoarele categorii:
a. Ştiinţele care studiază dreptul în ansamblu lui: teoria gene¬rală a dreptului, filozofia dreptului, sociologia juridică etc. Teoria generală a dreptului de exemplu, ca parte integrantă a ştiinţelor juridice, este disciplina juridică care studiază dreptul în ansamblul lui formulând concepte, categorii, principii, noţiuni de bază ale dreptului, care sunt valabile pentru toate ramurile sistemului de drept.
b. Ştiinţele juridice de ramură: dreptul constituţional, civil, penal, familiei, comercial, muncii etc. care studiază ramu¬rile de drept. 
Prin ramura de drept desemnăm ansamblul normelor juridice care reglementează relaţiile sociale dintr-un anumit domeniu al vieţii sociale, norme grupate în funcţie de obiectul lor comun de cercetare, de pricipiile şi metodele proprii de cercetare. Obiectul de reglementare este propriu fiecărei ramuri de drept, iar totalita¬tea ramurilor de drept alcătuieşte sistemul dreptului.
Ansamblul lucrărilor ştiinţifice, tratatelor, studiilor, despre normele juridice care formează o ramură de drept, alcătuiesc ra¬mura ştiinţei respective: ramura ştiinţei dreptului penal, civil, procesual, penal, cooperatist, financiar etc.
Ramurile de drept sau ramurile ştiinţei dreptului pot fi privite la nivelul unei singure ţări, sau pe plan mondial. Ramura ştiinţei dreptului comercial spre exemplu, poate fi privită ca ramură a ştiinţei universale, incluzând totalitatea ramurilor acestor ştiinţe pe plan mondial, sau ca ramură a ştiinţei dreptului comercial dintr-o singură ţară, care firesc, va purta numele acelui stat (ex. ramura ştiinţei dreptului comercial englez).

Dreptul administrativ reglementează relațiile sociale ce apar în activitatea administrației de stat sau în legătură cu aceasta, adică relațiile între organele administrative și între acestea și alte organe de stat, cele dintre administrație și cetățeni; principiile organizării și funcționării administrației.

De asemenea, reglementează relațiile de natură conflictuală dintre autoritățile publice sau persoanele juridice de drept privat care exercită atribuții de putere publică, precum realizarea unui interes public, asimilate autorităților publice, pe de o parte, și cei vătămați în dreptul lor prin acte administrative ale acestor autorități, pe de altă parte.

Obiectul de reglementareal dreptului administrativ cuprinde două situații:

1. reglementarea relațiilor sociale din sfera administrației publice împreună cu alte ramuri ale dreptului public;
2. reglementarea relațiilor sociale din sfera administrației publice împreună cu alte ramuri de drept privat.
Ca și normele de drept constituțional, normele de drept administrativ au un caracter imperativ. În aceste raporturi, organele statului se situează pe poziții de putere față de cetățean, iar raporturile pot să nu se nască prin consimțământul ambelor părți. Răspunderea pentru violarea unei norme administrative atrage după ea o sancțiune de drept administrativ, pentru instituții, respectiv sancțiune contravențională, pentru cetățean.

Servicii

Dreptul administrativ ofera urmatoarelor servicii:
- reprezentare in fata institutiilor si autoritatilor publice;
- contestarea actelor de control in materie de taxe si impozite;
- redactarea plangerilor impotriva proceselor verbale de contraventie din domeniul rutier, administrativ sau fiscal;
- suspendarea, anularea sau punerea in aplicare a actelor administrative adoptate de autoritatile administrative sau autoritatile publice locale;
- litigii de contencios contraventional si administrativ;
- alte activitati specifice dreptului administrativ.

Oferte speciale

PROGRAM: LUNI-VINERI: 09.00-17.00.

© 2015 Copyright by avocati-romania.com