Obiectivul principal al cabinetelor de avocatura este prestarea de servicii profesionale calificate incluzand consultanta juridica, asistarea si reprezentare in fata instantelor de judecata cu responsabilitate si promptitudine, respectandu-se cu strictete angajamentele luate si confidentialitatea informatiilor clientilor.

Partenerii nostri sunt specializati in urmatoarele domenii:  drept civil, comercial, penal, dreptul muncii si securitatii sociale, familiei si protectiei copilului, drept administrativ, fiscal, vamal etc.

Ce este perchizitia?

Ce este perchizitia?

Perchezitia este un act procedural destinat cau­tarii si ridicarii unor obiecte care contin sau poarta urme ale unei infractiuni, a corpurilor delicte, a inscri­surilor, fie cunoscute, fie necunoscute organului judiciar si care pot servi la aflarea adevarului.Prin specificul sau, perchezitia este un act cu carac­ter inopinat ce trebuie efectuat, de regula, cu maxima operativitate.

Importanta perchezitiei si a ridicarii de obiecte si de inscrisuri. Rolul particular al perchezitiei rezulta si din faptul ca, in interesul major al justitiei, organele de urmarire penala, au posibilitatea sa efectueze acest act chiar si in conditiile in care, aparent, ar insemna o incalcare a inviolabilitatii do­miciliului, a persoanei sau a secretului corespondentei, cum este cazul infrac­tiunilor flagrante, respectand, insa, prevederile legii.

Clasificarea perchezitiilor sub raport tactic criminalistic. Desi clasifica­rea perchezitiilor, din punct de vedere al legii procesual-pe­nale, se face in perchezitii domiciliare si perchezitii corporale, privite insa, prin prisma unor particularitati tactice de efectuare, 939i83j perchezitiile domiciliare si corporale pot fi impartite in mai multe categorii. Astfel:

a. Dupa natura locului in care este efectuata.

b. Dupa numarul de persoane la care urmeaza sa se faca perchezitia.

c. Perchezitiile mai pot fi clasificate in primare sau repetate.

Pregatirea perchezitiei

Reusita unei perchezitii depinde, ca si in cazul celorlalte acte de urmarire pe­nala tratate mai sus, de modul in care aceasta este pregatita. Descoperirea mijloacelor materiale de proba prin perchezitie nu poate fi, in nici un caz, lasata la voia intamplarii, fara o organizare atenta si riguros pregatita, indeosebi in cazuri mai complexe.

Stabilirea obiectivelor perchezitiei. Determinarea cu precizie a scopului perchezitiei se face in functie de in­fractiunea cercetata (omor, delapidare, furt, insela­ciune, specula etc.).

Cunoasterea locului perchezitiei. Cunoasterea exacta a locului in care urmeaza sa se efectueze perchezitia, in special cea domiciliara, este o regula ce trebuie respectata in toate impreju­rarile, cu atat mai mult in cazurile complexe, exceptie facand infractiunile flagrante, in care perchezitia poate fi efectuata de indata.

Cunoasterea persoanelor la care se va efectua perchezitia. De regula, cunoasterea se refera la personalitatea, la gradul de cultura, profesia si functia exercitata, viata de familie, raporturile cu vecinii, relatiile pe care le intretine cu diverse alte persoane, indeosebi prietenii mai apropiati etc.

Perchezitiile care au caracter judiciar si sunt folosite ca procedee probatorii in diverse cauze penale se deosebesc de activitatile extrajudiciare deoarece sunt supuse unor reglementari speciale si prin ordinea procesuala de efectuare (perchezitia vamala, o perchezitie la intrarea sau iesirea de la un loc de munca, perchezitionarea in vederea dezarmarii unui infractor periculos etc.) 

Perchezitia se efectueaza atunci cind sunt motive suficiente pentru a presupune  ca intr-o incapere sau intr-un loc, sau la  o anumita persoana s-ar afla obiecte sau instrumente, care au servit la savarsirea infractiunii precum si alte obiecte sau acte care au putea prezenta importanta pentru cauza, anchetatorul efectueaza o perchezitie in vederea gasirii si ridicarii lui.

© 2015 Copyright by avocati-romania.com