Obiectivul principal al cabinetelor de avocatura este prestarea de servicii profesionale calificate incluzand consultanta juridica, asistarea si reprezentare in fata instantelor de judecata cu responsabilitate si promptitudine, respectandu-se cu strictete angajamentele luate si confidentialitatea informatiilor clientilor.

Partenerii nostri sunt specializati in urmatoarele domenii:  drept civil, comercial, penal, dreptul muncii si securitatii sociale, familiei si protectiei copilului, drept administrativ, fiscal, vamal etc.

Normele legale ale votului prin corespondenta

Normele legale ale votului prin corespondenta

Cetățenii români cu drept de vot care au domiciliul sau reședința în străinătate își vor putea exercita dreptul electoral prin corespondență începând cu alegerile prezidentiale din 2019, în urma adoptării de către Guvern a hotărâriie privind aplicarea legii votului prin corespondență,acesta fiind una din cererile facute in special in diaspora dupa evenimentele neplacute de la alegerile prezidentiale din 2014 cat si la manifestarile de strada din noiembrie 2015 ,dupa tragedia de la Colectiv. 

Documentele necesare pentru exercitarea votului prin corespondenta stabilite de guvernul roman sunt urmatoarele :

un plic exterior prevăzut cu elemente de siguranţă care să asigure sigilarea acestuia, în care vor fi introduse plicul interior şi certificatul de alegător;
un plic interior prevăzut cu elemente de siguranţă care să asigure sigilarea acestuia, în care vor fi introduse opţiunea sau opţiunile de vot, după caz. Plicul interior va conţine un autocolant cu menţiunea „VOTAT”, prevăzut cu elemente de siguranţă stabilite. Alegătorul lipeşte autocolantul pe opţiunea acestuia din buletinul de vot prin corespondenţă;
certificatul de alegător ce cuprinde numele şi prenumele alegătorului, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa din străinătate, după caz, seria şi numărul actului de identitate, precum şi declaraţia pe proprie răspundere a alegătorului privind exercitarea în mod liber, direct şi secret a dreptului de vot, datată şi semnată olograf. În conţinutul declaraţiei se vor menţiona tipul şi data scrutinului.
instrucţiuni privind exercitarea dreptului de vot, în care se indică şi termenul în care alegătorul trebuie să depună la cutia poştală sau la oficiul poştal documentele prevăzute mai sus, astfel încât acestea să fie livrate biroului electoral competent, în termenul prevăzut de lege;
buletinul de vot prin corespondenţă.

Tipurile de servicii şi produse poştale utilizate pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, având în vedere două fluxuri: plecări trimiteri poștale din România și sosiri trimiteri poștale în România.Compania Nationala "Posta Romana" ar asigura trimiterea plicurilor exterioare catre alegatori pana cel mai tarziu cu 45 de zile inaintea datei alegerilor. Plicurile exterioare trebuie expediate cu suficient timp inaintea datei votarii, pentru a asigura livrarea acestora cu 3 zile inaintea votului, cand vor fi desigilate.

© 2015 Copyright by avocati-romania.com